Creating the Political Future

”Det geniala med lagen är att det bygger på en tydlig representation av det gudomliga. Den hyllar visserligen Gud – att hylla någon som ända aldrig lägger sig i något kostar ingenting, och det är därför också det äldsta metafysiska tricket i boken – men det viktiga är inte vem lagen hyllar, utan att den bygger på något fysiskt frånvarande så att den med hyllningen som kamouflage … Fortsätt läsa Creating the Political Future