The Cure #3: The Burning Revolution – Why Capitalism is Giving Way to Schizophrenia

This post is part of a series of The Sickness, and Cure 1 (Ctrl+Alt+Deleuze), Cure 2 (Acceptance Commitment Theology), & now cure 3. Religious scholars may be aware that the title of this post is a paraphrase of Linda Woodhead and Paul Heelas’ book ”The Spiritual Revolution, Why Religion is Giving Way to Spirituality” and Deleuze and Guattari’s ”Capitalism and Schizophrenia”. Participatory culture is on the rise … Fortsätt läsa The Cure #3: The Burning Revolution – Why Capitalism is Giving Way to Schizophrenia

Creating the Political Future

”Det geniala med lagen är att det bygger på en tydlig representation av det gudomliga. Den hyllar visserligen Gud – att hylla någon som ända aldrig lägger sig i något kostar ingenting, och det är därför också det äldsta metafysiska tricket i boken – men det viktiga är inte vem lagen hyllar, utan att den bygger på något fysiskt frånvarande så att den med hyllningen som kamouflage … Fortsätt läsa Creating the Political Future